Ornplast Sp. z o.o. | Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 141 | 92-318 Łódź | Phone: +48 42 233 53 00 | Fax: +48 42 233 53 01 | Email: info@ornplast.pl